Ogłoszenia

Ogłoszenie - o wyłożeniu projektu mpzp wsi Nowa
Mała Wieś

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu mpzp wsi Nowa Mała Wieś

MPZP wsi Nowa Mała Wieś

Załącznik 1 do MPZP wsi Nowa Mała Wieś

Prognoza oddziaływania na środowisko MPZP wsi Nowa Mała Wieś

Rysunek prognozy oddziaływania na środowisko MPZP wsi Nowa Mała Wieś

 

Opublikowane przez: Jarosław Mosakowski | Data wprowadzenia: 2016-10-17 09:40:52 | Data modyfikacji: 2016-10-17 10:07:09.
Data wprowadzenia: 2016-10-17 09:40:52
Data modyfikacji: 2016-10-17 10:07:09
Opublikowane przez: Jarosław Mosakowski
« powrót