Gospodarka odpadami

Azbest informacja

Urząd Gminy Leoncin informuje, że zamierza w 2016 r. złożyć wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o przyznanie dotacji na demontaż, odbiór, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest. Dotacja ta przyznawana jest na pokrycie kosztów demontażu, odbioru, transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest, natomiast wykonanie nowych pokryć dachowych nie jest dotowane.


W związku z powyższym prosimy osoby zainteresowane uzyskaniem dotacji o jak najszybsze pobranie druku wniosku, wraz z załącznikami, z Urzędu Gminy Leoncin, ul. Partyzantów 3 (pokój 20 – I piętro) lub w wersji elektronicznej zamieszczonej poniżej (komplety formularzy) i złożenie kompletu dokumentów do dnia 31 stycznia 2017 roku osobiście bądź listownie na adres: Urząd Gminy Leoncin, ul. Partyzantów 3, 05-155 Leoncin.


Beneficjentami powyższego programu mogą być osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej oraz podmioty nie posiadające osobowości prawnej. Osoby prawne oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą składają wnioski indywidualne o przyznanie dofinansowania, szczegóły znajdziecie Państwo na stronie internetowej:
target=_new>http://www.wfosigw.pl/strefa-beneficjenta/programy-2014.Uwaga: w zależności od uzyskanej kwoty dofinansowania z WFOŚiGW wnioski będą rozpatrywane w kolejności zgłoszenia;


 

Wniosek o dofinansowanie demontażu/odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest

Informacja o wyrobach zawierających azbest

Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest

Oświadczenie 1

Oświadczenie 2

Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomościa

 

Opublikowane przez: Jarosław Mosakowski | Data wprowadzenia: 2016-10-05 12:19:28 | Data modyfikacji: 2016-10-05 12:23:14.
Data wprowadzenia: 2016-10-05 12:19:28
Data modyfikacji: 2016-10-05 12:23:14
Opublikowane przez: Jarosław Mosakowski
« powrót