Ogólne

Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa 512 mb
kanalizacji sanitarnej w miejscowościach:
Teofile, Wincentówek, Michałów, Leoncin, gm.
Leoncin - poza granicami aglomeracji Leoncin"

Ogłoszenie o zamówieniu: Budowa 512 mb kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Teofile, Wincentówek, Michałów, Leoncin, gm. Leoncin - poza granicami aglomeracji Leoncin"

SIWZ

Zarządzenie Nr 47/2017

Projekt wykonawczy

Załącznik Nr 9 - Przedmiar robót w Gminie Leoncin

Załącznik Nr 9 - Przedmiar robót poza aglomeracją

Warunki techniczne

Informacja z otwarcia ofert

Unieważnienie postępowania

 

Opublikowane przez: Jarosław Mosakowski | Data wprowadzenia: 2018-04-30 15:27:29 | Data modyfikacji: 2018-04-30 16:21:54.
Data wprowadzenia: 2018-04-30 15:27:29
Data modyfikacji: 2018-04-30 16:21:54
Opublikowane przez: Jarosław Mosakowski
« powrót