Ogłoszenie o zamówieniu: Dostawa systemu informatycznego wraz ze sprzętem w ramach realizacji projektu pn.: „e-usługi między Wisłą a Kampinosem”
2018-04-20 13:43:09
  ...więcej

Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa używanego samochodu
2018-03-26 13:14:37
  ...więcej

Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa ulicy Szkolnej
2018-02-23 09:54:03
  ...więcej

Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa sieci wodociągowej Stara Dąbrowa
2018-02-12 13:57:39
  ...więcej

Ogłoszenie o zamówieniu - Obsługa bankowa i kasowa budżetu gminy Leoncin
2018-01-23 15:54:13
  ...więcej

Ogłoszenie o zamówieniu - Udzielenie kredytu długoterminowegowy
2017-12-05 15:32:09
  ...więcej

Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa sieci wodociągowej Stara Dąbrowa
2017-11-22 15:25:24
  ...więcej

Ogłoszenie o zamówieniu - Przebudowa dróg gminnych 2017-2018
2017-10-31 14:39:53
  ...więcej

Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa kanalizacji sanitarnej: Teofile, Wincentówek, Michałów, Leoncin
2017-10-30 10:59:01
  ...więcej

Ogłoszenie o zamówieniu - Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych
2017-09-18 14:09:45
  ...więcej

Ogłoszenie o zamówieniu - Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Leoncin w miejscowościach Leoncin, Michałów, Teofile, Wincentówek - zadanie 2
2017-09-11 15:11:54
  ...więcej

Ogłoszenie o zamówieniu - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych
2017-09-05 12:35:07
  ...więcej

Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane: Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Nr 240216W
2017-08-11 13:20:28
  ...więcej

Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane - Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Leoncin w miejscowościach Leoncin, Michałów, Teofile, Wincentówek
2017-07-28 13:17:07
  ...więcej

Ogłoszenie o zamówieniu - Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
2017-05-17 15:32:26
  ...więcej

Ogłoszenie o zamówieniu - kredyt długoterminowy
2016-12-13 14:38:42
  ...więcej

Ogłoszenie o zamówieniu - kredyt długoterminowy
2016-11-30 14:47:32
  ...więcej

Ogłoszenie o zamówieniu - dostawy oleju opałowego
2016-11-17 15:37:31
  ...więcej

Ogłoszenie o zamówieniu - Zakup energii elektrycznej 2017-2018
2016-10-28 15:44:19
  ...więcej

Ogłoszenie o zamówieniu - Modernizacja budynku
2016-10-10 16:16:16
  ...więcej

Pokazano 21 - 40 z 93
poprzednie     następne