Podatki i opłaty

Nowe formularze podatkowe

Urząd Gminy Leoncin informuje, że osoby wobec, których obowiązek podatkowy powstaje po 1 lipca w związku z nabyciem gruntów, budynków (lokali) i budowli, są zobowiązane składać informacje i deklaracje w sprawie podatków na nowych formularzach obowiązujących zgodnie z niżej podanymi rozporządzeniami:


- Rozporządzenie Ministra Finansów z 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny (Dz. U. z 2019 r., poz. 1105)


- Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości (Dz. U. 2019 poz. 1104)


- Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie wzorów informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny (Dz.U. 2019 poz. 1126)

Deklaracja na podatek rolny

Deklaracja na podatek od nieruchomości

Deklaracja na podatek leśny

 

Opublikowane przez: Jarosław Mosakowski | Data wprowadzenia: 2019-07-05 09:52:49.
Data wprowadzenia: 2019-07-05 09:52:49
Opublikowane przez: Jarosław Mosakowski
« powrót