bip.leoncin.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy www.leoncin.pl
Projekt Statutu Gminy Leoncin strona główna 

Projekt Statutu Gminy Leoncin
Projekt Statutu Gminy Leoncin

Przedstawiamy mieszkańcom naszej gminy opracowany przez naszą Komisję Statutową projekt Statutu Gminy Leoncin z prośbą o zapoznanie się z nim i zgłaszanie ewentualnych uwag do projektu. Prosimy Państwa o kierowanie opinii i uwag dotyczących Projektu do Sekretarza Gminy Pana Henryka Romana Mędreckiego, który przekaże je Komisji Statutowej w celu ich przeanalizowania i ewentualnego uwzględnienia w projekcie. Zwracamy się również do Radnych Gminy Leoncin i Sołtysów w naszej Gminie o przeanalizowanie Projektu Statutu. Uwagi można zgłaszać do 31 sierpnia 2017 roku.


Z wyrazami szacunku,


Komisja Statutowa Rady Gminy Leoncin:


Pani Ewa Gruszka,


Pani Małgorzata Pelczarska,


Pan Mirosław Chwedoruk

Statut Gminy Leoncin

Załącznik Nr 1 do Statutu

Załącznik Nr 2 do Statutu

Załącznik Nr 3 do Statutu

Załącznik Nr 4 do Statutu

 

Opublikowane przez: Jarosław Mosakowski | Data wprowadzenia: 2017-07-24 14:58:50 | Data modyfikacji: 2017-07-24 17:00:20.
Data wprowadzenia: 2017-07-24 14:58:50
Data modyfikacji: 2017-07-24 17:00:20
Opublikowane przez: Jarosław Mosakowski

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.leoncin.pl