Struktura

WYKAZ STANOWISK Wójt (W)


Zastępca Wójta (ZW)


Sekretarz (S)


Skarbnik (F)


 


Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego ( ZUSC) P. Agnieszka Kwiatkowska 22 785 66 00 wew. 25


Stanowisko ds. obywatelskich (O) P. Marianna Górniak wew. 25


Stanowisko ds. samorządowych P. Aneta Czpioła wew. 14,


Stanowisko ds. organizacyjnych (OR) P. Monika Bloch,


Stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat (FW) P. Aneta Szpalerska wew. 24,


Stanowisko ds. płac (FPł) P. Magdalena Piasecka wew. 20


Stanowisko ds. księgowości budżetowej (FB) p. Wiesława Połeć wew. 20


Stanowisko ds. księgowości budżetowej (FB) p. Agnieszka Wasiak wew. 23


Stanowisko ds. księgowości budżetowej (FB) P. Renata Sumińska wew. 20


Stanowisko ds. księgowości podatkowej (FP) P. Teresa Szafraniec wew. 24,


Stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat (FW) P. Barbara Bogdańska wew. 24,


Stanowisko ds. gospodarki komunalnej (GK) P. Barbara Kicińska wew. 18


Stanowisko ds. budownictwa i inwestycji (BI) P. Aniela Jarząbek we. 18


Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami (GN) P. Ewa Pawłowska wew. 21


Stanowisko ds. geodezji, rolnictwa i ochrony środowiska (GOŚ) P. Teresa Mikulska wew. 22,


Stanowisko ds. gospodarki odpadami (GO) P. Anna Góraj wew. 16,


Stanowisko ds. GPI promocji gminy (GPI) P. Jarosław Mosakowski wew. 21,


Stanowisko ds. kadr, zamówień publicznych i archiwum (KZPA)


Stanowisko ds. kultury, sportu i dowożenia uczniów (K) P. Katarzyna Dembska


Stanowisko ds. kultury, oświaty i sportu (KOS) P. Natalia Pręgowska wew. 22


Stanowisko ds. windykacji i ochrony środowiska (WOŚ) P. Emilia Michalczyk wew. 16,


Stanowisko ds. obrony cywilnej i obronności, pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych (OC) P. Marek Żyjewski


WYKAZ STANOWISK POMOCNICZYCH I OBSŁUGI


Radca prawny


Doradca Kierowca


Sprzątaczka


Pracownik gospodarczy

 

Opublikowane przez: Jarosław Mosakowski | Data wprowadzenia: 2013-01-10 09:04:14 | Data modyfikacji: 2018-01-19 09:35:00.
Data wprowadzenia: 2013-01-10 09:04:14
Data modyfikacji: 2018-01-19 09:35:00
Opublikowane przez: Jarosław Mosakowski