Analiza gospodarki odpadami komunalnymi 2017
2018-04-13 08:10:20
  ...więcej

Plan gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2024
2018-03-19 12:27:44
Plan gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2024  ...więcej

Wykaz podmiotów zajmujących się odbiorem odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych
2018-01-05 14:10:22
  ...więcej

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za rok 2016.
2017-04-04 10:15:12
  ...więcej

Azbest informacja
2016-10-05 12:19:28
Urząd Gminy Leoncin informuje, że zamierza w 2016 r. złożyć wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o przyznanie dotacji na demontaż, odbiór, transport i utylizację wyrobów zaw  ...więcej

Tablica - informacja o dotacji
2016-10-05 12:02:45
  ...więcej

Analiza stanu gospadarki odpadami komunalnymi 2012
2016-09-15 11:07:21
  ...więcej

Gospodarka odpadami - informacja za 2015r.
2016-08-24 10:06:05
  ...więcej

Wykaz podmiotów zajmujących się odbiorem odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych
2016-07-25 15:20:35
  ...więcej

Gospodarka odpadami - deklaracja o wysokości opłaty
2016-07-25 15:08:47
  ...więcej

Gospodarka odpadami - informacja
2016-05-02 10:11:38
  ...więcej

Analiza gospodarki odpadami komunalnymi za rok 2015
2016-04-26 13:13:31
  ...więcej

Tablica - informacja o dotacji
2015-09-14 14:32:28
  ...więcej

Analiza gospodarki odpadami komunalnymi za 2014r.
2015-06-09 15:58:10
  ...więcej

Informacja o gospodarce odpadami za 2014 r.
2015-02-25 14:23:19
  ...więcej

Program usuwania wyrobów zawierających azbest
2013-02-14 13:13:03
  ...więcej

Regulamin utrzymania porządku i czystości
2013-01-29 11:18:07
  ...więcej

Pokazano 1 - 17 z 17