Ogólne

Ogłoszenie o zamówieniu - Modernizacja
gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy
Leoncin w miejscowościach Leoncin, Michałów,
Teofile, Wincentówek - zadanie 2

Ogłoszenie o zamówieniu: roboty budowlane - Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Leoncin w miejscowościach Leoncin, Michałów, Teofile, Wincentówek - zadanie 2

SIWZ

Zarządzenie Nr 47/2017

Warunki techniczne

Przedmiar robót poza aglomeracją - załącznik 9

Przedmiar robót Gmina Leoncin - załącznik 9

Projekt wykonawczy

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

 

Opublikowane przez: Jarosław Mosakowski | Data wprowadzenia: 2017-09-11 15:11:54 | Data modyfikacji: 2017-09-11 15:54:44.
Data wprowadzenia: 2017-09-11 15:11:54
Data modyfikacji: 2017-09-11 15:54:44
Opublikowane przez: Jarosław Mosakowski
« powrót