Ogólne

Ogłoszenie o zamówieniu: Dostawa systemu
informatycznego wraz ze sprzętem w ramach
realizacji projektu pn.: „e-usługi między
Wisłą a Kampinosem”

Ogłoszenie o zamówieniu: Dostawa systemu informatycznego wraz ze sprzętem w ramach realizacji projektu pn.: „e-usługi między Wisłą a Kampinosem”

SIWZ

Wyjaśnienia 06.07.2018

Załącznik Nr 1 Formularz ofertowy

Załącznik 2a - JEDZ

Załącznik nr 2B do SIWZ Instrukcja wypelniania JEDZ-ESPD

Załącznik nr 2C do SIWZ oświadczenie o grupie kapitałowej

Załącznik nr 3A do SIWZ Wzór umowy

Załącznik nr 3B do SIWZ Wzór umowy

Załącznik do SIWZ nr 4 OPZ system

Załącznik do SIWZ nr 4.1a OPZ System Leoncin

Załącznik do SIWZ nr 4.1b OPZ System Leszno

Załącznik do SIWZ nr 4.1c OPZ System Pomiechówek

Załącznik do SIWZ nr 4.1d OPZ System Stare Babice

Załącznik do SIWZ nr 4.1e OPZ System Zakroczym

Załącznik do SIWZ nr 4B1 OPZ Leoncin sprzęt

Załącznik do SIWZ nr 4B2 OPZ Leszno sprzęt

Załącznik do SIWZ nr 4B3 OPZ Pomiechówek sprzęt

Załącznik do SIWZ nr 4B4 OPZ Stare Babice sprzęt

Załącznik do SIWZ nr 4B5 OPZ Zakroczym sprzęt

Załącznik nr 5 do SIWZ Wykaz dostaw

Załącznik nr 6 do SIWZ Wykaz osób

Załącznik nr 7 do SIWZ regulamin testu próbki

Sprostowanie - ogłoszenie zmian

Modyfikacja SIWZ

Załącznik 2d do SIWZ - instrukcja składania JEDZ

Sprostowanie

Informacja

Wyjaśnienia

Sprostowanie 28.06.2018

Informacja 28.06.2018

Sprostowanie 06.07.2018

Modyfikacja SIWZ 06.07.2018

Wyjaśnienia 06.07.2018

Sprostowanie 20.07.2018

Modyfikacja SIWZ 20.07.2018

Wyjaśnienie SIWZ 24.07.2018

Wyjaśnienia 24.07.2018

Modyfikacja SIWZ 25.07.2018

Załącznik nr 8 do SIWZ

Sprostowanie 08.08.2018

Modyfikacja SIWZ 08.08.2018

Załącznik Nr 9 do SIWZ

Wyjaśnienia 08.08.18

Załącznik do Wyjaśnień

Modyfikacja SIWZ 23.08.2018

Załącznik nr 8 do SIWZ

Wyjeśnienia 23.08.2018

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o wyborze cz.1

Ogłoszenie o wyborze cz.2,3,4,5,6

 

Opublikowane przez: Jarosław Mosakowski | Data wprowadzenia: 2018-04-20 13:43:09.
Data wprowadzenia: 2018-04-20 13:43:09
Opublikowane przez: Jarosław Mosakowski
« powrót