Praca

Ogłoszenie o naborze - Asystent Rodziny

Ogłoszenie o naborze - Asystent Rodziny

 

Opublikowane przez: Jarosław Mosakowski | Data wprowadzenia: 2019-08-06 08:36:36.
Ogłoszenie o naborze - Kierownik Gminnej
Biblioteki Publicznej w Leoncinie

Ogłoszenie o naborze - Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Leoncinie

Kwestionariusz

Oświadczenie

Dane osobowe

 

Opublikowane przez: Jarosław Mosakowski | Data wprowadzenia: 2019-07-29 11:35:45.
Ogłoszenie o naborze - Inspektor ds.
Księgowości budżetowej

Ogłoszenie o naborze - Inspektor ds. Księgowości budżetowej

Kwestionariusz

Oświadczenie

Dane osobowe

Przedłużenie terminu składania ofert

 

Opublikowane przez: Jarosław Mosakowski | Data wprowadzenia: 2019-07-29 10:52:29.
Ogłoszenie - konkurs na stanowisko Sekretarz
Gminy

Ogłoszenie - konkurs na kierownicze stanowisko urzędnicze Sekretarz Gminy

Kwestionariusz

Oświadczenie Nr 1

Oświadczenie Nr 2

Informacja o wynikach naboru

 

Opublikowane przez: Jarosław Mosakowski | Data wprowadzenia: 2019-03-06 12:08:35.
Ogłoszenie o naborze - Inspektor Ds. Obrony
Cywilnej i Obronności

Ogłoszenie o naborze - Inspektor Ds. Obrony Cywilnej i Obronności, Pełnomocnik Ds. Informacji Niejawnych

Oświadczenie 1

Oświadczenie 2

Kwestionariusz

Informacja o wynikach naboru

 

Opublikowane przez: Jarosław Mosakowski | Data wprowadzenia: 2019-02-07 12:14:43.
Ogłoszenie o naborze - Kierownik Domu Dziennego
Pobytu "Sebnior-WIGOR"

Ogłoszenie o naborze - Kierownik Domu Dziennego Pobytu "Sebnior-WIGOR"

Informacja o wynikach naboru

 

Opublikowane przez: Jarosław Mosakowski | Data wprowadzenia: 2018-07-13 13:48:57.
Konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły
Podstawowej

Zarządzenie w sprawie konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Leoncinie

Oświadczenie Nr 1

Oświadczenie Nr 2

Zarządzenie Nr 63/2018

 

Opublikowane przez: Jarosław Mosakowski | Data wprowadzenia: 2018-06-06 10:30:08.
Ogłoszenie o naborze - Inspektor ds. Gospodarki
odpadami

Ogłoszenie o naborze - Inspektor ds. Gospodarki odpadami

Zarządzenie Nr 38/2018

Oświadczenia (WORD)

Oświadczenia (PDF)

Informacja o wynikach naboru

 

Opublikowane przez: Jarosław Mosakowski | Data wprowadzenia: 2018-05-14 15:22:55.
Ogłoszenie o naborze - Inspektor ds.
Księgowości budżetowej

Ogłoszenie o naborze - Inspektor ds. Księgowości budżetowej

Oświadczenia (WORD)

Oświadczenia (PDF)

Informacja o wynikach naboru

 

Opublikowane przez: Jarosław Mosakowski | Data wprowadzenia: 2018-04-04 12:45:54.
Ogłoszenie o naborze - Kierownik ds. pozyskiwania
i rozliczania środków zewnętrznych

Ogłoszenie o naborze - Kierownik ds. pozyskiwania i rozliczania środków zewnętrznych w Urzędzie Gminy w Leoncinie

Zarządzenie

Oświadczenia

Informacja o wynikach naboru

 

Opublikowane przez: Jarosław Mosakowski | Data wprowadzenia: 2017-11-08 15:28:57.
Ogłoszenie o naborze - Inspektor ds. kultury,
oświaty i sportu

Ogłoszenie o naborze - Inspektor ds. kultury, oświaty i sportu

Oświadczenia

Lista kandydatów

Informacja o wynikach naboru

 

Opublikowane przez: Jarosław Mosakowski | Data wprowadzenia: 2017-07-03 14:02:41.
Ogłoszenie o konkursie - Dyrektor Szkoły
Podstawowej w Głusku

Konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Głusku z siedzibą w Nowych Grochalach

Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej

Zarządzenie Nr 45/2017 w sprawie zatwierdzenia wyników konkursu

 

Opublikowane przez: Jarosław Mosakowski | Data wprowadzenia: 2017-06-12 12:06:44.
Ogłoszenie o naborze - Kierownik Punktu
Przedszkolnego

Ogłoszenie o naborze - Kierownik Punktu Przedszkolnego "Adaś i Ola idą do przedszkola"

Kwestionariusz-oświadczenia

Lista kandydatów

Wyniki naboru

 

Opublikowane przez: Jarosław Mosakowski | Data wprowadzenia: 2017-05-31 12:29:00.
Ogłoszenie o naborze - Inspektor ds. obrony
cywilnej i obronności

Ogłoszenie o naborze - Inspektor ds. obrony cywilnej i obronności pełnomocnik ds. informacji niejawnych

Kwestionariusz osobowy

Oświadczenia

Lista kandydatów

Informacja o wynikach naboru

 

Opublikowane przez: Jarosław Mosakowski | Data wprowadzenia: 2017-04-03 16:37:35.
Ogłoszenie o naborze - inspektor ds. kultury,
oświaty i sportu

Ogłoszenie o naborze - inspektor ds. kultury, oświaty i sportu

Kwestionariusz osobowy

Oświadczenie o zdrowiu

Oświadczenie o niekaralności

Oswiadczenie o nieposzlakowanej opinii

Dane osobowe

Lista kandydatów

Informacja o wynikach naboru

 

Opublikowane przez: Jarosław Mosakowski | Data wprowadzenia: 2017-03-14 15:05:37.
Ogłoszenie o naborze - Psycholog

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko Psycholog - SPiNKa

Informacja o wynikach naboru

 

Opublikowane przez: Jarosław Mosakowski | Data wprowadzenia: 2016-08-31 15:36:14.
Ogłoszenie o naborze - Pedagog

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko Pedagog - SPiNKa

Informacja o wynikach naboru

 

Opublikowane przez: Jarosław Mosakowski | Data wprowadzenia: 2016-08-31 15:35:02.
Ogłoszenie o naborze - Doradca zawodowy

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko Doradca zawodowy - SPinKa

Informacja o wynikach naboru

 

Opublikowane przez: Jarosław Mosakowski | Data wprowadzenia: 2016-08-31 15:32:50.
Ogłoszenie o naborze - referent ds. windykacji i
ochrony środowiska

Ogłoszenie o naborze - referent-inspektor ds. windykacji i ochrony środowiska

Kwestionariusz osobowy

Oświadczenie o zdrowiu

Oświadczenie dyscyplinarne

Oświadczenie o niekaralności

Dane osobowe

Lista kandydatów

Informacja o wynikach naboru

 

Opublikowane przez: Jarosław Mosakowski | Data wprowadzenia: 2015-12-14 15:53:49.
Ogłoszenie o naborze - Nauczyciel Wychowania
Przedszkolnego

Ogłoszenie o naborze - Nauczyciel Wychowania Przedszkolnego (2 wakaty)

Załączniki

Informacja o wynikach naboru

 

Opublikowane przez: Jarosław Mosakowski | Data wprowadzenia: 2015-08-24 11:24:19.
Ogłoszenie o naborze - Nauczyciel Wychowania
Przedszkolnego

Ogłoszenie o naborze - Nauczyciel Wychowania Przedszkolnego (2 wakaty)

Załączniki

Informacja o wyniku naboru

 

Opublikowane przez: Jarosław Mosakowski | Data wprowadzenia: 2015-08-12 10:55:42.
Ogłoszenie o naborze - mł. referent-inspektor
ds. księgowości budżetowej

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy mł. referent - inspektor ds. ksiegowości budżetowej

Kwestionariusz osobowy

Oświadczenie - zdrowie

Oświadczenie - dyscyplinarne

Oświadczenie - o niekaralności

Oświadczenie - dane osobowe

Lista kandydatów

Informacja o wynikach naboru

 

Opublikowane przez: Jarosław Mosakowski | Data wprowadzenia: 2015-08-11 10:12:05.
Ogłoszenie o naborze - pomoc nauczyciela w PP
Adaś i Ola

Ogłoszenie o naborze

Kwestionariusz

Oświadczenie o zdrowiu

Oświadczenie dane osobowe

Lista kandydatów spełniających wymogi formalne

Informacja o wynikach naboru

 

Opublikowane przez: Jarosław Mosakowski | Data wprowadzenia: 2015-07-16 13:28:21.
Nabór na stanowisko Sekretarz Gminy

Ogłoszenie - konkurs na stanowisko urzędnicze Sekretarz Gminy

Załącznik - Kwestionariusz osobowy

Załącznik - oświadczenie o zdrowiu

Załacznik - oświadczenie dyscyplinarne

Załacznik - oświadczenie o niekaralności

Załacznik - oświadczenie dane

Lista kandydatów

Informacja o wynikach naboru

 

Opublikowane przez: Jarosław Mosakowski | Data wprowadzenia: 2014-12-16 13:40:42.
Nabór na stanowisko Nauczyciela Wychowania
Przedszkolnego

Nabór na stanowisko Nauczyciela Wychowania Przedszkolnego

Załączniki

Protokół z wyboru

 

Opublikowane przez: Jarosław Mosakowski | Data wprowadzenia: 2014-10-28 13:56:07 | Data modyfikacji: 2014-10-28 13:57:23.
Nabór - Kierownik Punktu Przedszkolnego

Nabór na stanowisko Kierownika Punktu Przedszkolnego

Załączniki

Protokół

 

Opublikowane przez: Jarosław Mosakowski | Data wprowadzenia: 2014-10-06 13:00:07 | Data modyfikacji: 2014-10-28 13:57:23.
Nabór na stanowisko: Zastępca Kierownika USC

Ogłoszenie o naborze: Zastepca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego

Załącznik - Kwestionariusz osobowy

Załącznik - Oświadczenie o niekaralności

Załącznik - Oświadczenie o zdrowiu

Załącznik - Dane osobowe

Lista kandydatów

Informacja o wynikach naboru

 

Opublikowane przez: Jarosław Mosakowski | Data wprowadzenia: 2014-08-07 09:44:36 | Data modyfikacji: 2014-10-28 13:57:23.
Nabór na stanowisko: Informatyk Projektu

Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Informatyk Projektu

Załączniki

Lista kandydatów

Protokół z przeprowadzonego naboru

 

Opublikowane przez: Jarosław Mosakowski | Data wprowadzenia: 2014-07-21 15:14:55 | Data modyfikacji: 2014-10-28 13:57:23.
Nabór na stanowisko Pomocy Nauczyciela Wychowania
Przedszkolnego

Nabór na stanowisko Pomocy Nauczyciela Wychowania Przedszkolnego w ramach realizacji projektu pn. "Jacek i Agatka - wesoła i twórcza gromadka"

Załączniki

Lista kandydatów na wolne stanowisko pracy

Protokół

 

Opublikowane przez: Jarosław Mosakowski | Data wprowadzenia: 2014-06-23 15:24:08 | Data modyfikacji: 2014-10-28 13:57:23.
Nabór na stanowisko Nauczyciela Wychowania
Przedszkolnego

Nabór na stanowisko Nauczyciela Wychowania Przedszkolnego w ramach realizacji projektu pn. "Jacek i Agatka - wesoła i twórcza gromadka"

Załączniki

Lista kandydatów na wolne stanowisko pracy

Protokół

 

Opublikowane przez: Jarosław Mosakowski | Data wprowadzenia: 2014-06-23 15:18:23 | Data modyfikacji: 2014-10-28 13:57:23.
Ogłoszenie o naborze - Koordynator projektu

Ogłoszenie o naborze - Koordynator projektu

Oświadczenia

Lista kandydatów

Informacja o wynikach naboru

 

Opublikowane przez: Jarosław Mosakowski | Data wprowadzenia: 2014-06-10 12:58:09 | Data modyfikacji: 2014-10-28 13:57:23.
Ogłoszenie o naborze - Kierownik Punktu
Przedszkolnego

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Kierownika Punktu Przedszkolnego

Załączniki

Zmiana treści ogłoszenia

Lista kandydatów

Protokół

 

Opublikowane przez: Jarosław Mosakowski | Data wprowadzenia: 2014-04-15 08:59:02 | Data modyfikacji: 2014-10-28 13:57:23.
Ogłoszenie o naborze - Pomoc Nauczyciela
Wychowawcy

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy: Pomoc Nauczyciela Wychowawcy w Gminie Leoncin

Załączniki

Lista kandydatów spełniających wymagania

Informacja o wynikach naboru

 

Opublikowane przez: Jarosław Mosakowski | Data wprowadzenia: 2013-12-11 13:21:53 | Data modyfikacji: 2014-10-28 13:57:23.
Ogłoszenie o naborze - Nauczyciel Wychowania
Przedszkolnego

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy: Nauczyciel wychowania Przedszkolnego w Gminie Leoncin

Załączniki

Lista kandydatów spełniających wymagania

Informacja o wynikach naboru

 

Opublikowane przez: Jarosław Mosakowski | Data wprowadzenia: 2013-12-11 13:16:51 | Data modyfikacji: 2014-10-28 13:57:23.
Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy -
Kierownik Punktu Przedszkolnego

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy : Kierownik Punktu Przedszkolnego w Gminie Leoncin

Załączniki

Lista kandydatów

Informacja o wyniku naboru

 

Opublikowane przez: Jarosław Mosakowski | Data wprowadzenia: 2013-12-09 13:07:57 | Data modyfikacji: 2014-10-28 13:57:23.
Ogłoszenie o naborze na stanowisko Kierownika
Punktu Przedszkolnego

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Kierownika Punktu Przedszkolnego

Załączniki

Lista Kandydatów na wolne stanowisko

Informacja o wynikach naboru

 

Opublikowane przez: Jarosław Mosakowski | Data wprowadzenia: 2013-08-09 15:48:45 | Data modyfikacji: 2014-10-28 13:57:23.
Ogłoszenie o naborze - Nauczyciel wychowania
przedszkolnego

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Nauczyciela Wychowania Przedszkolnego

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

Załącznik 5

 

Opublikowane przez: Jarosław Mosakowski | Data wprowadzenia: 2013-07-16 16:01:01 | Data modyfikacji: 2013-07-17 13:53:51.
Nabór na stanowisko pracy - Kierownik
Samorządowego Zakładu Budżetowego w Leoncinie

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy - Kierownik Samorządowego Zakładu Budżetowego w Leoncinie

Wzory dokumentów

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne

Inrormacja o wynikach naboru

 

Opublikowane przez: Jarosław Mosakowski | Data wprowadzenia: 2013-06-03 16:53:58 | Data modyfikacji: 2013-07-17 13:53:51.
Nabór na stanowisko pracy księgowa / księgowy w
Samorządowym Zakładzie Budżetowym w Leoncinie

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy księgowa / księgowy (1/3 etatu) w Samorządowym Zakładzie Budżetowym w Leoncinie

Kwestionariusz osobowy dla kandydata

Oświadczenie o niekaralności

Oświadczenie o zdrowiu

Oświadczenie dane osobowe

Zmiana treści ogłoszenia o naborze

Lista kandydatów spełniających wymagania

Informacja o wynikach naboru

 

Opublikowane przez: Jarosław Mosakowski | Data wprowadzenia: 2013-04-08 11:42:55 | Data modyfikacji: 2013-04-08 14:29:42.
Data wprowadzenia: 2013-04-08 11:42:55
Data modyfikacji: 2013-04-08 14:29:42
Opublikowane przez: Jarosław Mosakowski