Kadencja 2014 - 2018

Sesja XXXII - 23 listopada 2016 r.

Uchwała Nr XXXII/156/2016 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Leoncin na 2016 rok

Uchwała Nr XXXII/157/16 w sprawie zaciągniecia kredytu długoterminowego w IV kwartale roku budżetowego 2016

Uchwała Nr XXXII/158/2016 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Leoncin na lata 2016-2026

Uchwała Nr XXXII/159/2016 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Uchwała Nr XXXII/160/2016 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.

Uchwała Nr XXXII/161/2016 w sprawie opłaty targowej

Uchwała Nr XXXII/162/2016 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Uchwała Nr XXXII/163/2016 w sprawie opłaty prolongacyjnej

Uchwała Nr XXXII/164/2016 w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Leoncin

Uchwała Nr XXXII/165/2016 w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Uchwała Nr XXXII/166/2016 w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Leoncin na lata 2016- 2023

Uchwała Nr XXXII/167/2016 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości w drodze bezprzetargowej, na okres powyżej 3 lat

Uchwała Nr XXXII/168/2016 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego, na okres powyżej 3 lat

Uchwała Nr XXXII/169/2016 w sprawie: wyrażenia zgody na podpisanie porozumienia dotyczącego korzystania z działek na terenie Gminy Leoncin w miejscowościach: Stare Gniewniewice, Wilków n/Wisłą, Nowy Secymin stanowiących ławę przywałową

 

Opublikowane przez: Jarosław Mosakowski | Data wprowadzenia: 2016-12-01 10:58:05.
Data wprowadzenia: 2016-12-01 10:58:05
Opublikowane przez: Jarosław Mosakowski
« powrót