Kadencja 2014 - 2018

Sesja XXXIV - 28 grudnia 2016 r.

uchwała Nr XXXIV/174/16 w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku 2016

Uchwała Nr XXXIV/175/16 Uchwała Budżetowa Gminy Leoncin na rok 2017

Uchwała Nr XXXIV/176/16 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Leoncin na lata 2017-2026

Uchwała Nr XXXIV/177/16 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Leoncin na 2016 rok

Uchwała Nr XXXIV/178/16 w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Uchwała Nr XXXIV/179/16 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w roku budżetowym 2017

Uchwała Nr XXXIV/180/16 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Nowe Grochale gmina Leoncin.

Uchwała Nr XXXIV/181/16 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Głusk gmina Leoncin

Uchwała Nr XXXIV/182/16 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok

Uchwała Nr XXXIV/183/16 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2017 rok

uchwała Nr XXXIV/184/16 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Leoncin

Uchała Nr XXXIV/185/16 w sprawie wniesienia skargi kasacyjnej na rozstrzygnięcie nadzorcze

Uchwała Nr XXXIV/186/16 w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi NOWY WILKÓW w gminie LEONCIN

 

Opublikowane przez: Jarosław Mosakowski | Data wprowadzenia: 2017-01-11 10:08:57.
Data wprowadzenia: 2017-01-11 10:08:57
Opublikowane przez: Jarosław Mosakowski
« powrót