Kadencja 2014 - 2018

Sesja XXXVI - 22 lutego 2017 r

Uchwała Nr XXXVI/190/17 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Leoncin na 2017 rok

Uchwała Nr XXXVI/191/17 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Leoncin na lata 2017-2026

Uchwała Nr XXXVI/192/17 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Nowa Mała Wieś gmina Leoncin.

Uchwała Nr XXXVI/193/17 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Mała Wieś przy Drodze gmina Leoncin.

Uchwała Nr XXXVI/194/17 w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Leoncin w 2017 roku

Uchwała Nr XXXVI/195/17 w sprawie określenia kryteriów naboru do punktów przedszkolnych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

Uchwała Nr XXXVI/196/17 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego w budynku przy Pl. Kobendzy 4 w miejscowości Leoncin, na okres powyżej 3 lat

Uchwała Nr XXXVI/197/17 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w obrębie Wincentówek

Uchwała Nr XXXVI/198/17 w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/173/16 Rady Gminy Leoncin z dnia 9 grudnia 2016r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Domu Dziennego Pobytu „Senior-WIGOR” w Leoncinie.

 

Opublikowane przez: Jarosław Mosakowski | Data wprowadzenia: 2017-03-01 10:36:55.
Data wprowadzenia: 2017-03-01 10:36:55
Opublikowane przez: Jarosław Mosakowski
« powrót