Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzania mpzp miejscowości Nowy Wilków
2019-10-28 15:35:37
  ...więcej

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzania mpzp miejscowości Nowa Mała Wieś
2019-10-28 15:34:44
  ...więcej

Obwieszczenie o wyłożeniu do wglądu projektu MPZP miejscowosci Stanisławów
2019-08-02 10:41:12
  ...więcej

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego - Leoncin i Wincentówek
2019-08-02 08:41:31
  ...więcej

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego - Nowe Gniewniewice
2019-07-29 14:14:00
  ...więcej

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego - Stare Gniewniewice
2019-07-29 14:06:58
  ...więcej

Miejscowy Plan Zagospodarowanie Przestrzennego - Stare Polesie
2019-07-29 13:44:57
  ...więcej

Obwieszczenie o wyłożeniu do wglądu projektu MPZP miejscowości Gać
2019-07-02 20:32:00
  ...więcej

Obwieszczenie - sporządzenie MPZP Nowe Grochale
2019-06-03 10:49:35
  ...więcej

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzania mpzp działki ew: 65/1, 67, 59/2, 59/4, 23/2, 23/3, 23/5, 23/6 w miejscowości Stanisławów
2018-11-20 09:17:31
  ...więcej

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu MPZP wsi Nowe Gniewniewice
2018-11-06 10:20:45
  ...więcej

Obwieszczenie o wyłozeniu do publicznego wglądu projektu mpzp miejscowości Leoncin i Wincentówek
2018-10-10 13:19:59
  ...więcej

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu MPZP wsi Stare Gniewniewice
2018-08-07 09:07:56
  ...więcej

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu MPZP wsi Stare Polesie
2018-08-07 09:06:29
  ...więcej

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia MPZP miejscowości Gać
2018-07-24 09:08:32
  ...więcej

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia MPZP miejscowości Stanisławów
2018-07-24 09:07:29
  ...więcej

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego wsi Ośniki
2018-05-09 15:22:20
  ...więcej

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego w zakresie działki nr 93/3 Secyminek
2018-04-16 13:32:26
  ...więcej

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego - Mała Wieś przy Drodze
2018-02-22 09:10:52
  ...więcej

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego - Nowa Mała Wieś
2018-02-22 09:01:56
  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 44
następne