Zagospodarowanie przestrzenne
Obwieszczenie - plan zagospodarowania przestrzennego Leoncin i Wincentówek
2017-06-14 10:09:14
  ...więcej

Ogłoszenie - plan zagospodarowania Stare Polesie
2017-06-08 14:21:20
  ...więcej

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego wsi Mała Wieś przy Drodze
2017-05-24 13:16:56
  ...więcej

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego wsi Nowa Mała Wieś
2017-05-24 13:00:13
  ...więcej

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego wsi Nowe Grochale
2017-04-03 09:04:34
  ...więcej

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego - Głusk
2017-04-03 08:52:34
  ...więcej

Ogłoszenie o wyłożeniu projektu mpzp wsi Ośniki
2017-03-23 14:01:19
  ...więcej

Obwieszczenie - o wyłożeniu projektu mpzp wsi Głusk
2016-09-23 11:52:48
  ...więcej

Obwieszczenie - o wyłożeniu projektu mpzp wsi Nowe Grochale
2016-09-23 11:50:41
  ...więcej

Ogłoszenie o wyłożeniu projektu pzp wsi Nowa Mała Wieś
2016-02-03 10:32:07
  ...więcej

Ogłoszenie o wyłożeniu projektu pzp wsi Mała Wieś przy Drodze
2016-02-03 09:27:56
  ...więcej

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzania miejscowego pzp wsi Gniewniewice Folwarczne
2016-01-29 08:01:41
  ...więcej

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzania miejscowego pzp wsi Nowe Gniewniewice
2016-01-29 08:00:13
  ...więcej

Wyłożenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Głusk gmina Leoncin
2015-10-27 10:35:39
  ...więcej

Wyłożenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Nowe Grochale gmina Leoncin
2015-10-27 10:28:23
  ...więcej

Studium
2013-12-18 09:19:53
  ...więcej

Pokazano 1 - 16 z 16

 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Partyzantów 3
05-155 Leoncin
Wójt Gminy
Adam Mirosław Krawczak
Kontakt:
Tel: (+48 22) 785-66-00
Fax: (+48 22) 785-66-00
e-mail: gmina@leoncin.pl