Zagospodarowanie przestrzenne

Ogłoszenie o wyłożeniu projektu mpzp wsi
Ośniki

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu mpzp wsi Ośniki

Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Ośniki gmina Leoncin

Prognoza oddziaływania na środowisko

Rysunek planu

 

Opublikowane przez: Jarosław Mosakowski | Data wprowadzenia: 2017-03-23 14:01:19 | Data modyfikacji: 2017-03-28 08:50:57.
Data wprowadzenia: 2017-03-23 14:01:19
Data modyfikacji: 2017-03-28 08:50:57
Opublikowane przez: Jarosław Mosakowski
« powrót