Zagospodarowanie przestrzenne

Ogłoszenie o wyłożeniu projektu mpzp wsi
Ośniki

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu mpzp wsi Ośniki

Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Ośniki gmina Leoncin

Rysunek planu

Prognoza oddziaływania na środowisko

 

Opublikowane przez: Jarosław Mosakowski | Data wprowadzenia: 2017-07-12 08:58:01.
Data wprowadzenia: 2017-07-12 08:58:01
Opublikowane przez: Jarosław Mosakowski
« powrót