Projekt Statutu Gminy Leoncin

Projekt Statutu Gminy Leoncin

Przedstawiamy mieszkańcom naszej gminy opracowany przez naszą Komisję Statutową projekt Statutu Gminy Leoncin z prośbą o zapoznanie się z nim i zgłaszanie ewentualnych uwag do projektu. Prosimy Państwa o kierowanie opinii i uwag dotyczących Projektu do Sekretarza Gminy Pana Henryka Romana Mędreckiego, który przekaże je Komisji Statutowej w celu ich przeanalizowania i ewentualnego uwzględnienia w projekcie. Zwracamy się również do Radnych Gminy Leoncin i Sołtysów w naszej Gminie o przeanalizowanie Projektu Statutu. Uwagi można zgłaszać do 31 sierpnia 2017 roku.


Z wyrazami szacunku,


Komisja Statutowa Rady Gminy Leoncin:


Pani Ewa Gruszka,


Pani Małgorzata Pelczarska,


Pan Mirosław Chwedoruk

Statut Gminy Leoncin

Załącznik Nr 1 do Statutu

Załącznik Nr 2 do Statutu

Załącznik Nr 3 do Statutu

Załącznik Nr 4 do Statutu

 

Opublikowane przez: Jarosław Mosakowski | Data wprowadzenia: 2017-07-24 14:58:50 | Data modyfikacji: 2017-07-24 17:00:20.
Data wprowadzenia: 2017-07-24 14:58:50
Data modyfikacji: 2017-07-24 17:00:20
Opublikowane przez: Jarosław Mosakowski