Zarządzenia Wójta

Zarządzenie Nr 39/2019

W sprawie przeprowadzenia kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Leoncin

 

Opublikowane przez: Jarosław Mosakowski | Data wprowadzenia: 2019-05-23 15:14:23.
Zarządzenie Nr 14/2019

Zarządzenie w sprawie zwołania zebrania wiejskiego do przeprowadzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej

 

Opublikowane przez: Jarosław Mosakowski | Data wprowadzenia: 2019-03-08 14:22:26.
Zarządzenie Nr 4/2019

Zarządzenie Nr 4/2019 w sprawie konsultacji zmiany uchwał Rady Gminy Leoncin dotyczących statutu sołectw w Leoncinie

 

Opublikowane przez: Jarosław Mosakowski | Data wprowadzenia: 2019-01-10 09:29:33.
Zarządzenie Nr 3/2018

Zarządzenie Nr 3/2018 w sprawie ogłoszenia alarmu przeciwpowodziowego

 

Opublikowane przez: Jarosław Mosakowski | Data wprowadzenia: 2018-01-05 15:12:15.
Zarządzenie Nr 97/2017

Zarządzenie Nr 97/2017

 

Opublikowane przez: Jarosław Mosakowski | Data wprowadzenia: 2017-12-28 14:06:34.
Zarządzenie Nr 77/2017

Zarządzenie Nr 77/2017 Wójta Gminy Leoncin w sprawie wykorzystania dnia wolnego od pracy przez pracowników Urzędu Gminy Leoncin za święto przypadające w dniu 11 listopada 2017r

 

Opublikowane przez: Jarosław Mosakowski | Data wprowadzenia: 2017-10-27 14:50:21.
Zarządzenie Nr 46/2014

Zarządzenie Nr 46/2014 Wójta Gminy Leoncin w sprawie ogłoszenia alarmu przeciwpowodziowego

 

Opublikowane przez: Jarosław Mosakowski | Data wprowadzenia: 2014-05-21 14:36:26 | Data modyfikacji: 2014-05-21 14:36:43.
Zarządzenie Nr 36/2014

Zarządzenie w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

 

Opublikowane przez: Jarosław Mosakowski | Data wprowadzenia: 2014-05-06 09:45:13 | Data modyfikacji: 2014-05-21 14:36:43.
Zarządzenie Nr 92/2013

zarządzenie Wójta Gminy w sprawie konsultacji projektu programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok

Program wpółpracy

Informacja o rozpoczęciu konsultacji

 

Opublikowane przez: Jarosław Mosakowski | Data wprowadzenia: 2013-10-31 09:34:28 | Data modyfikacji: 2014-05-21 14:36:43.
Zarządzenie Nr 37/2013

Zarządzenie 37/2013 z dnia 03 czerwca 2013r. w sprawie ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego

 

Opublikowane przez: Jarosław Mosakowski | Data wprowadzenia: 2013-06-03 12:15:47 | Data modyfikacji: 2013-10-31 09:35:20.
Zarządzenie 21/2014

Zarządzenie Wójta Gminy Leoncin w sprawie mijsc do obwieszczeń i plakatów komitetów wyborczych

 

Opublikowane przez: Jarosław Mosakowski | Data wprowadzenia: 2014-03-28 11:49:33 | Data modyfikacji: 2013-10-31 09:35:20.
Data wprowadzenia: 2014-03-28 11:49:33
Opublikowane przez: Jarosław Mosakowski