Zarządzenia Wójta

Zarządzenia Wójta

Zarządzenie Nr 46/2014

Zarządzenie Nr 46/2014 Wójta Gminy Leoncin w sprawie ogłoszenia alarmu przeciwpowodziowego

 

Opublikowane przez: Jarosław Mosakowski | Data wprowadzenia: 2014-05-21 14:36:26 | Data modyfikacji: 2014-05-21 14:36:43.
Zarządzenie Nr 36/2014

Zarządzenie w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

 

Opublikowane przez: Jarosław Mosakowski | Data wprowadzenia: 2014-05-06 09:45:13 | Data modyfikacji: 2014-05-21 14:36:43.
Zarządzenie Nr 92/2013

zarządzenie Wójta Gminy w sprawie konsultacji projektu programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok

Program wpółpracy

Informacja o rozpoczęciu konsultacji

 

Opublikowane przez: Jarosław Mosakowski | Data wprowadzenia: 2013-10-31 09:34:28 | Data modyfikacji: 2014-05-21 14:36:43.
Zarządzenie Nr 37/2013

Zarządzenie 37/2013 z dnia 03 czerwca 2013r. w sprawie ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego

 

Opublikowane przez: Jarosław Mosakowski | Data wprowadzenia: 2013-06-03 12:15:47 | Data modyfikacji: 2013-10-31 09:35:20.
Zarządzenie 21/2014

Zarządzenie Wójta Gminy Leoncin w sprawie mijsc do obwieszczeń i plakatów komitetów wyborczych

 

Opublikowane przez: Jarosław Mosakowski | Data wprowadzenia: 2014-03-28 11:49:33 | Data modyfikacji: 2013-10-31 09:35:20.
Data wprowadzenia: 2014-03-28 11:49:33
Opublikowane przez: Jarosław Mosakowski
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Partyzantów 3
05-155 Leoncin
Wójt Gminy
Adam Mirosław Krawczak
Kontakt:
Tel: (+48 22) 785-66-00
Fax: (+48 22) 785-66-00
e-mail: gmina@leoncin.pl