Oświadczenia

Oświadczenia

 

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2013-01-09 09:52:59.

Zobacz:
   Wójt Gminy
   Zastępca Wójta
   Pracownicy Urzędu Gminy
   Radni
   Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych
   Dyrektorzy szkół
Data wprowadzenia: 2013-01-09 09:52:59
Opublikowane przez:
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Partyzantów 3
05-155 Leoncin
Wójt Gminy
Adam Mirosław Krawczak
Kontakt:
Tel: (+48 22) 785-66-00
Fax: (+48 22) 785-66-00
e-mail: gmina@leoncin.pl